Koniński Klub Golfowy

Założony w 2009 r.

Koniński Klub Golfowy powstał, jako stowarzyszenie mające na celu propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej, a także sposobu spędzania wolnego czasu i podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej człowieka.

Zrzeszamy ludzi pragnących grać w golfa, podnosić swoje umiejętności golfowe oraz uczestniczyć w życiu klubowej społeczności.

Dołącz do nas, do zobaczenia na polu. 

Zarząd

Prezes – Andrzej Rybicki
Wiceprezes – Robert Tralewski
Kapitan sportowy – Piotr Zbyszewski
Sekretarz – Piotr Ratajczyk
Skarbnik – Dariusz Karmowski
Członek zarządu – Kazimierz Lipiński

Opłaty prosimy wnosić na nr konta: 18 1240 1415 1111 0010 2294 6974

Jak zostać członkiem KKG?

Wypełnić deklarację członkowską i wnieść poniżą opłatę:
- roczna składka członkowska minimalna - 250 zł
- roczna składka dla członków poniżej 25 roku życia - 50 zł
- roczna opłata PZG dla posiadaczy kart HCP - 150 zł
- roczna opłata PZG dla posiadaczy kart HCP juniorzy - 50 zł
- roczna opłata PZG dla posiadaczy kart HCP 19-26 lat - 100 zł
- roczna opłata PZG dla posiadaczy kart HCP powyżej 26 lat - 250 zł
- roczna opłata PZG dla posiadaczy kart HCP powyżej 65 lat - 200 zł