Wielki finał na BWL

5 pól golfowych, 77 zawodników, 8241 uderzeń i tylko po jednym zwycięzcy w każdej z dwóch kategorii. 

Tak wyglądał cykl turniejów klubowych KKG w tym roku. Aby sięgnąć po laur zwycięzcy należało osiągnąć najniższy wynik sumując trzy najlepsze rundy z 5 rozegranych i dodać do tego wynik z finału.

Niniejszym ogłaszamy, że: 

Mistrzem Konińskiego Klubu Golfowego w kategorii brutto został Robert Tralewski.

Mistrzem Konińskiego Klubu Golfowego w kategorii netto został Ryszard Bednarowski.

I wicemistrzem Konińskiego Klubu Golfowego w kategorii brutto został Piotr Zbyszewski.

I wicemistrzem Konińskiego Klubu Golfowego w kategorii netto został Paweł Ratajczyk.

II wicemistrzem Konińskiego Klubu Golfowego w kategorii brutto został Leszek Duszyński.

II wicemistrzem Konińskiego Klubu Golfowego w kategorii netto został Dariusz Karmowski.

Szczegółowe wyniku finał na stronie PZG.

Udostępnij